Tạp chí Khoa học, T. 104, S. 5 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÁC DỤNG CỦA NANO BẠC ĐỐI VỚI VI KHUẨN Vibrio spp. GÂY BỆNH PHÁT SÁNG TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Ở THỪA THIÊN HUẾ

Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Hữu Hoàng Sơn, Huỳnh Văn Vì

Tóm tắt


Bệnh phát sáng tôm thẻ chân trắng là bệnh hại nguy hiểm trên tôm, gây thiệt hại kinh tế đối với ngành nuôi trồng thuỷ sản. Hai loài vi khuẩn Vibrio harveyiV. parahaemonlyticus được xác định là nguyên nhân gây bệnh phát sáng trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi giống ở Thừa Thiên Huế trên cơ sở triệu chứng bệnh, đặc điểm hình thái và đặc điểm sinh hoá. Kết quả nghiên cứu trên vi khuẩn Vibrio harveyiV. parahaemonlyticus cũng đã xác định Nano bạc có khả năng kháng khuẩn tốt hơn các loại kháng sịnh thông dụng như Oxytetracylin, Ofloxacine, Kanamycine.

Từ khoá: Bệnh phát sáng, tôm thẻ chân trắng, Nano bạc
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science