T. 89, S. 1 (2014)

Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 89, số 1, năm 2014

Mục lục

Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

HIỆN TRẠNG CANH TÁC, THÀNH PHẦN VÀ MỨC ĐỘ GÂY HẠI CỦA DỊCH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY HỒ TIÊU TẠI CAM LỘ, QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Tăng Tôn, Trần Nam Thắng
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA CỦA DÊ ĐƯỢC NUÔI TẠI VÙNG GÒ ĐỒI KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ VÀ HIỆU QUẢ DIỆT KÝ SINH TRÙNG CỦA LÁ XOAN Azadirachta indica Tóm tắt
Đàm Văn Tiện, Vũ Văn Hải, Trần Thị Thu Hồng, Đào Thị Phượng, Phan Vũ Hải, Phạm Quang Trung
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG GIỐNG, CANH TÁC, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY CAM TẠI NGHỆ AN Tóm tắt
Nguyễn Minh Hiếu, Trần Thị Thu Hà, Lê Thị Khánh, Đặng Công Phú, Nguyễn Hữu Hoà, Trần Phương Đông
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH LÝ ỐNG TIÊU HÓA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Vĩnh Khánh, Phan Trung Nam, Dương Vĩnh Hồng, Lê Đình Thao
SÀNG LỌC CÁC TỔN THƯƠNG TIỀN UNG THƯ VÀ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG BẰNG XÉT NGHIỆM TẾ BÀO CỔ TỬ CUNG VÀ TEST VIA TẠI TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ Tóm tắt
Võ Văn Khoa, Trương Quang Vinh, Đặng Công Thuận, Nguyễn Khoa Nguyên, Nguyễn Vũ Quốc Huy
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỘ CHÍN KHÁC NHAU ĐẾN TỶ LỆ BÓC VỎ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA TIÊU SỌ CHẾ BIẾN THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG TẠI CAM LỘ, QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Lê Thanh Long, Nguyễn Hiền Trang, Trương Thị Bích Phượng
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG CÂY LẠC DẠI LÀM CÂY CHE PHỦ BẰNG HOM GIỐNG VỚI SỐ ĐỐT KHÁC NHAU Tóm tắt
Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Thị Thuỳ, Trần Thị Thu Hà
Quá trình chuyển đổi từ nông nghiệp tự cung, tự cấp sang nông nghiệp hàng hóa: Khái niệm và phương pháp tiếp cận Tóm tắt
Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn
ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH BOKASHI-TRICHODERMA ĐẾN TUYẾN TRÙNG NỐT SƯNG (MELOIDOGYNE INCOGNITA) HẠI HỒ TIÊU TẠI QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Thị Thuỳ, Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Bích Phượng
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CAO SU TIỂU ĐIỀN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tóm tắt
Phạm Văn Tần, Hồng Bích Ngọc, Bùi Dũng Thể
NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG TẠO THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN Ở CÁC XÃ ĐIỂM NÔNG THÔN MỚI THUỘC VÙNG GÒ ĐỒI CỦA CÁC TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trần Sáng Tạo, Phan Văn Hùng, Lê Thị Minh Hải, Nguyễn Văn Thành, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Tấn Thiện
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG NGƯỜI NÔNG DÂN MỚI Ở CÁC XÃ ĐIỂM NÔNG THÔN MỚI THUỘC VÙNG GÒ ĐỒI CỦA CÁC TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trần Sáng Tạo, Dương Thanh Hải, Phan Văn Hùng, Đặng Thị Thảo, Cao Thị Thuyết
HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ CỦA CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Bùi Dũng Thể, Lê Thanh An, Vũ Văn Phong
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG SUẤT CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Bùi Dũng Thể, Hồng Bích Ngọc, Lê Thanh An
PHẢN HỒI VỀ MỘT SỐ KHÍA CẠNH CHĂN NUÔI DÊ CỦA NÔNG HỘ VÙNG ĐỒI Tóm tắt
Đàm Văn Tiện, Trần Thị Thu Hồng, Đào Thị Phượng, Phan Vũ Hải, Vũ Văn Hải, Lê Thị Lan Phương, Phạm Quang Trung, Phan Thị Minh Lý
SỰ THAY ĐỔI THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẢNG LÁ LIẾM ĐA DINH DƯỠNG TRONG NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐÓNG GÓI KHÁC NHAU Tóm tắt
Đàm Văn Tiện, Tran Thi Hong, Võ Thế Nhân, Đỗ Dương Ngọc, Đào Thị Phượng, Vũ Văn Hai, Phan Vũ Hải
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI VÀ LỢN THỊT NUÔI TẠI VÙNG GÒ ĐỒI TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Phạm Khánh Từ, Hoàng Nghĩa Duyệt, Dư Thanh Hằng, Nguyễn Thị Hoa Lý, Đào Thị Phượng, Trần Thị Thu Hồng, Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Lộc
Khảo sát phương thức chăn nuôi bò hiện tại ở vùng gò đồi tỉnh Quảng Trị Tóm tắt
Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Tiến Vởn, Nguyễn Xuân Bả
Đánh giá tiềm năng phát triển chăn nuôi bò ở 3 xã đại diện cho vùng gò đồi tỉnh Quảng Trị Tóm tắt
Nguyễn Tiến Vởn, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hữu Văn
Ảnh hưởng của khẩu phần cỏ trồng ăn tự do (ad libitum) và thức ăn tinh đến tăng trọng của bò trong giai đoạn vỗ béo và hiệu quả kinh tế của quy trình nuôi Tóm tắt
Nguyễn Tiến Vởn, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Hoàng Thị Mai


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science