Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Lê Anh Tú
Điện thoại: 0912153422
Email: tugiang8283@gmail.com.vn

Hỗ trợ

Vũ Anh Tuấn
Email: vuanhtuan@vista.gov.vnNghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670