Chi tiết về Tác giả

HỒNG TRÌNH, MÃ

  • S. 3 (2011) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Lược sử phát triển và nghiên cứu ngành dạy học tiếng Hán cho người nước ngoài tại Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670