Chi tiết về Tác giả

HỮU KHANG, MAI

  • S. 1 (2011) - QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
    Hợp tác kinh tế giữa Cao Bằng với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670